top of page

תקנון אתר

כללי:


1. אתר זה (להלן:"האתר") הנו בבעלות חברת ערן שומרון ניהול וספורט בע״מ ח.פ. 515445237 (להלן: ״החברה״).
2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.
3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך לצורך קבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
4. החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי התקנון.
5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח. המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם הלקוח.
6. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
7. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
8. כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר ובכל תכניו, הם קניינה של החברה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של האתר מבלי לקבל הסכמת החברה מראש ובכתב.
9. לקוחות שביצעו הזמנה/רכישה דרך האתר מצהירים, כי קראו תקנון זה ומסכימים לכל הוראותיו ותנאיו ומצהירים כי לא תהיה להם או למי מטעמם כל טענה / דרישה / תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או בעלי האתר ו/או למי ממנהליו ועובדיו בכל הקשור להוראות תקנון זה.
10. טעות לעולם חוזרת- החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא שמלאי האתר יהיה עדכני, אך לעיתים עלולות להיות טעויות וחוסרים בלתי צפויים. אי לכך החברה אינה מתחייבת להחזיק במלאי את כל הפריטים ו/או הדגמים המופיעים באתר.
11. בנוסף לאמור, החברה עושה כל שביכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעיתים עלולות להופיע שגיאות או אי דיוקים והחברה לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן.
12. כל המחירים באתר מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ על פי דין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח. פירוט עלויות המשלוחים מופיע בפרק "מדיניות המשלוחים" בתקנון זה.
13. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי הפריטים ואת תעריפי המשלוחים וזאת ללא התראה או הודעה מוקדמת.
14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובכל השירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טאבלט, מחשב נייד, סמארטפון וכיו"ב). כמו כן, תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
15. התקנון מנוסח בלשון רבים ו/או זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים.
16. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.


יצירת קשר ושירות לקוחות:
ניתן לפנות להחברה בכל שאלה, בירור או הצעה לשיפור באמצעי התקשורת הבאים:
מייל: office@e-effective.co.il
בטלפון: 054-3444799

כתובת למשלוח דואר ולהחזרות:
קצין 16 רעננה.


רכישה וביצוע הזמנות ומוצרים באתר:
1. בעת ביצוע רכישה באתר על הלקוחות להקפיד לרשום את כל הפרטים הנדרשים במדויק. במידה ויימסרו פרטים שגויים לא תוכל החברה להבטיח כי המוצרים ו\או הכרטיסים ופרטי האירוע עבורו נרכשו יגיעו ליעד המבוקש.
2. המחיר התקף להזמנה הינו המחיר שהוצג בעת השלמת תהליך ההזמנה באתר, כולל מסירת פרטי כרטיס האשראי.
3. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, תבוצע בדיקה של פרטים אלו ע"י חברת האשראי. במידה והעסקה תאושר תשלח על כך הודעה ללקוחות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה באתר. במידה והעסקה לא תאושר ע"י חברת האשראי, יקבלו הלקוחות הודעה מתאימה על כך והם יתבקשו למסור אמצעי תשלום אחר.
4. פרטי ההזמנה כפי שיוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה יהוו ראייה לנכונות דרך הפעולה.
5. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך כי המוצר קיים במחסני האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אף אם לא צוין כי המוצר אינו נמצא במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, אזי ככל שיתברר כי הוא אינו נמצא במלאי, לא יהיה מחויב האתר במכירת המוצר בפועל, ולרוכשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשים ו/או לצד ג'.
6. האמור הינו בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוחות כל סכום ששילמו בגין אותה הזמנה במידה ואכן שילמו, ו/או יבטל האתר את החיוב במידה ובוצע.
7. יש לציין כי קיימים מקרים בהם אף כי צוין שהפריט נמצא במלאי, הוא אינו במלאי ולא ניתן לספקו. במקרים אלה תבוטל העסקה וללקוחות לא תהיה טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחות.
8. החברה רשאית לא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ביטול הזמנה ומדיניות החזרת מוצרים:
האמור בפסקה זו הינו כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981.
לקוחות רשאים לבטל את ההזמנה שביצעו וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
1. ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם וזאת בתנאי שהמוצר ארוז באריזתו המקורית, לא נעשה בו שימוש ומדבקת החברה עדיין מודבקת עליו.
2. בכל החזרה ידרשו הלקוחות לצרף את הקבלה המקורית שנשלחה אליהם וטופס החזרה אשר ניתן להורדה מהאתר.
3. בכל מקרה של ביטול מחמת בחירת הלקוח, בתוך המועד הקבוע לכך בחוק, יזוכו הלקוחות. המזמין צריך לדאוג להחזרת המוצר לחברה, ובתוך כך לשאת בהוצאות המשלוח.
4. במידה ויבקשו הלקוחות להחזיר מוצר שנשלח אליהם פגום, יזוכו הלקוחות בסכום ההזמנה או לחילופין המוצר הפגום יוחלף, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
5. לקוחות שביצעו את הרכישה בכרטיס האשראי, יקבלו את סכום הזיכוי בחזרה לכרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה, בניכוי העמלה ששולמה לחברת האשראי בגין ביצוע הרכישה ובניכוי דמי משלוח דואר רשום ששולמו ע"י החברה.
6. לא יינתן החזר כספי עבור מוצרים שניתנו במתנה או שלא ניתנה בגינם תמורה כספית למעט החזרה בגין מוצר פגום.
7. משך הטיפול בהזמנה שהוחזרה יהיה עד 10 ימי עסקים מרגע קבלת המוצר במשרדי החברה.
8. החברה תהיה בעלת השיקול הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. בכל מקרה לא יינתן זיכוי כספי עבור מוצרים שנעשה בהם שימוש.
9. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט או כרטיסים נטענים שהונפקו בדואר ישראל, ככל שניתן יהיה לעשות בהם שימוש כלשהו באתר, לכן לבעלי הכרטיסים האמורים תוותר רק האפשרות לקבל זיכוי לשימוש עתידי באתר.
10. כרטיסים להרצאות ניתן לבטל עד 3 ימי עסקים טרם האירוע ללא דמי ביטול.
11. כרטיסים לסדנאות ניתן לבטל עד 14 ימי עסקים טרם הסדנה ללא דמי ביטול.

זמן אספקת מוצרים ומדיניות משלוחים
* המשלוחים מבוססים על השירותים ותחת האחריות של דואר ישראל.
המוצרים נשלחים בדואר רשום – אספקה במסגרת 15 ימי עסקים
עלות משלוח עד מוצר אחד הינה 25 ש"ח
להזמנות גדולות יותר – יתבצע תמחור ספציפי

• איחור סביר במועד הגעת המשלוח לא יהווה עילה לביטול העסקה.
* ימי עסקים הינם ימי חול, א'-ה' ואינם כוללים ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חגים וחול המועד.

שמירה על סודיות:
• ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר או בעת רכישת מוצרים בו, האתר יבקש מהלקוחות רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות או לרכישת מוצרים.
• האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי ובמידה ויהיה צורך בזיכוי כספי יצטרכו הלקוחות לספק שוב את פרטי האשראי.
• האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.
• חברת הסליקה הנותנת שירותי סליקה באתר הינה חברת קארדקום. במעמד ההזמנה, קרי הזנת פרטי כרטיס האשראי, מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים, הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם, באופן שמאפשר להזמין מוצרים ולמסור את פרטי הלקוחות בביטחון.
• החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים ושל הלקוחות והמידע שנאסף על פעילותם באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: במקרה של מחלוקת משפטית בין לקוח לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיו; אם הלקוח יבצע באתר פעולות בניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיהלקוח או המידע אודותיו לצד שלישי; אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

דיוור ישיר אלקטרוני:
• החברה מעוניינת לשלוח ללקוחותיה מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר ללקוח רק אם הנ״ל נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של לקוח לצד שלישי כלשהו.

אחריות:
• בכל מקרה של מוצר פגום החברה תחליפו ללא עלות.
• אחריות על הסדנה: השתתפות בסדנאות הינה תחת אחריות שמהותה שביעות רצון הלקוח. לצורך מימוש האחריות על הלקוח להשתתף בפועל ביום מלא (דהיינו מתחילת הסדנה ועד סיום הסדנה באותו היום. אם הסדנה אינה לשביעות רצונו של הלקוח, הוא יהיה רשאי לעזוב את הסדנה, להחזיר את ספר הלימוד ואת כל עזרי הלימוד שקיבל ולקבל החזר כספי מלא.
• האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשים ו/או לגולשים ו/או למזמינים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
• במידה ונפלה טעות בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את החברה.
• בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. האתר לא ישא בכל אחריות לנזק עדיף ו/או תוצאתי.
• האתר אינו אחראי לשימוש שיעשו הלקוחות ו/או המזמינים במוצרים המוזמנים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר לרבות כל שימוש אחר בפריטים.
• החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחות סבורים כי המוצרים שרכשו באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בהתאם לפרטי הקשר המופיעים בתקנון זה, והחברה תטפל בפנייה מוקדם ככל האפשר.

bottom of page