top of page

ייעוץ ארגוני ופיתוח לחברות

הדרך המהירה והבטוחה ביותר לצמיחה או הבראה של החברה.

 

אנו מביאים עמנו למעלה מ - 15 שנות ניסיון ניהולי בעשרות חברות.

המטרה אותה אנו נבקש להשיג היא זיהוי מהיר של אתגרי הארגון, קביעת מתודלוגיה לביצוע תהליך השינוי ואז תחילת פעילות ליצירת שיפור קבוע ושוטף של מצב הארגון, יצירת מחוייבות של כלל העובדים לארגון ושיטתיות בביצוע.

 

בהתאם לזיהוי אתגרי הארגון נגדיר מדדים להצלחה. בין אם שחרור "צוואר הבקבוק" מהמנכ"ל, יצירת חופש פעולה גדול יותר למנהלים, עובדים מחוייבים יותר, נהלים ברורים וכתובים לכלל בעלי התפקידים בחברה, גיוס עובדים מדוייק יותר, ביזור סמכויות ללא פגיעה ברמות הביצוע ועוד.

 

עיקר ההתמחות שלנו היא בהפשטת תהליך הייעוץ לפעולות פרקטיות אשר מניבות תוצאות במהירות. התהליך מיועד לארגונים, בעלי מחזור החל מ-10 מיליון שקלים ועד 250 מיליון שקלים. 

- שיחת הכרות עם מנהל הארגון / מזמין הייעוץ.

- הבנת צרכי הארגון ותיאום ציפיות בנוגע לאורך הסדנה והיעדים הנדרשים.

- בניית הצעת מחיר מותאמת לצרכי הארגון ואישורה.

בהתאם לכך נתחיל בתהליך הייעוץ שיכלול, עפ"י צורך, למשל-

- ביצוע ראיונות אישיים.

- ביצוע שאלוני סקר ובדיקת מדדים שונים בקרב העובדים.

- תצפיות.

- עיבוד, ניתוח ואבחון החומרים שנאספו לכדי תוכנית פעולה.

- הצגת תוכנית הפעולה ואישורה ע"י מזמין הייעוץ.

 

לאחר אישור תוכנית הפעולה נוציא אותה לפועל-

- העברת מערך מוסדר של הרצאות בנושאים שונים למנהלים / עובדים על מנת ליצור חזון ושפה משותפת.

- נוודא כי לכל מחלקה / צוות / עובד בארגון יש יעדים ברורים ומדידים.

- נלווה את העובדים באופן יומיומי בסביבת עבודתם על מנת לבקר באופן רציף וקבוע את יכולתם לעמוד במטרות.

- נייצר שגרות ניהול, בקרות ונהלים בכל תחום בארגון לכדי יצירת אוטומטיזציה ושיטתיות בפעילות הארגון.

- נבחן ממשקי עבודה בין המחלקות השונות ובין העובדים השונים על מנת לייצר צוות מנצח שפועל כולו למען מטרה וכוונה אחת.

אחת לתקופה מוסכמת נקיים פגישת סטאטוס עם מזמין הייעוץ על מנת להציג תוצרים מדידים והתקדמות בתהליך הייעוץ.

תהליך הייעוץ אינו תהליך נקודתי, אלא תהליך האורך זמן ודורש אורך רוח ועם זאת אנו תוחמים אותו בזמן.

אנו פועלים בהתאם למודל יחודי שפיתחנו אשר מפלח ומטפל בכל מחלקה בארגון תוך תשומת לב להצבת מטרות מדידות.

אנו מצפים לשיפור בראש ובראשונה בתוצאות הכספיות של הארגון, כמו כן שיפור המדדים השונים כפי שיקבעו בתוכנית העבודה, שיפור בכל הקשור בניהול הזמן המייצר פתרונות קסם וגיבוש ובעבודת הצוות.

​ 

אופן ביצוע התהליך?

bottom of page