top of page

מה שואלים ממליצים למועמדים לתפקיד בעבודה?

במאמר איך קולטים עובד חדש? הצגתי מספר שלבים ברורים לקליטת עובדים.

השלב השביעי בתהליך שהצגתי נוגע בסוגיית הממליצים.


אני סבור שחובה לשוחח עם 2-3 ממליצים טרם קליטת עובד לתפקיד מסוים.

הם מכירים את המועמדים טוב יותר ויוכלו להאיר ולהעיר עבורנו נקודות אשר נמצאות מחוץ לטווח הראייה שלנו בטווח הקצר בו אנו מנהלים את תהליך גיוס העובדים.


את השיחה עם הממליצים לעולם נפתח בנימוס. נציג את עצמנו את תפקידנו, נסביר ממי קבלנו את מספר הטלפון ולאיזה תפקיד הוא מועמד.


למשל:

"יוסי שלום, מדבר ערן. אני הבעלים של המכון הישראלי לניהול מעשי. קבלתי את מספר הטלפון שלך משרגא, הוא סיפר לי שהוא עבד אצלכם בתפקיד של איש מכירות. שרגע מועמד לתפקיד איש מכירות אצלנו והייתי מעוניין לשוחח עמך מספר דקות על כך. האם יש לך פנאי כעת?"

והיה והממליץ פנוי, נקיים את השיחה ונקפיד לרשום מה שהוא אומר. והיה אינו פנוי נתאם למועד נוח עבורו.


להלן מספר שאלות שניתן לשאול ממליצים:

1. כמה זמן עבד המועמד אצלך? מדוע הוא עזב?

2. כיצד היית מתאר את המועמד ? כאיש מקצוע ומבחינת תכונות אופי.

3. אלו חוזקות זיהית במועמד? היכן היית מחזק אותו?

4. כיצד תפקד המועמד בעבודת צוות?

5. מהם האתגרים, הקשיים והבעיות המרכזיות שעלו במהלך עבודתו של המועמד?

6. מהן שלושת התכונות המרכזיות של המועמד בהן הוא צריך להשתפר לדעתך?

7. האם המועמד הסתדר אתך ועם שאר הממונים עליו וכיצד הוא הסתדר עם קולגות?

8. אילו טיפים היית נותן למנהל העתידי של המועמד? על מה חשוב לשים דגש בניהולו?

9. עם אילו בעיות ואתגרים התמודד? כיצד התמודד איתן?

10. כיצד היית משווה את המועמד מבחינה מקצועית ביחס לאנשים אחרים שעבדו אצלך בתפקיד דומה (אפשר לבקש שידרג אותו מ- 1-10 ביחס לאחרים בצוות)?

11. והיה והדבר היה ניתן, האם היית קולט אותו שוב לעבודה?

12. מה חשוב שאדע על המועמד ואיני יודע?


נסיים את השיחה בתודה לממליץ על זמנו ונאחל לו בהצלחה.


Comments


bottom of page