top of page

תצורות שונות של רישום העסק ברשויות המס


לפני שאתם רצים לפתוח עסק, חשוב להבין שעל מנת שניתן יהיה להתחיל בכל פעילות עסקית, יש צורך ברישום ברשויות המס. עבור עסקים קטנים ובינוניים מדובר על אחת מתוך שלוש צורות עיקריות:


עוסק פטור:

עסק עצמאי הוא עסק שמחזור עסקאותיו השנתי (נכון לשנת 2022) עומד על: 102,292 ₪ לכל היותר בשנה ובחלוקה חודשית: 8,524 ₪. בעל עסק שכזה אינו מחויב במע"מ. בדר"כ כשבעל עסק מתחיל לבדו, בקטן, נמליץ לו להתחיל בצורה משפטית שכזאת.

עסק שכזה יהיה מחוייב בדו"ח שנתי בלבד, בו יצהיר כי לא חרג מתקרת ההכנסות שהוגדרה.


עוסק מורשה:

עוסק מורשה הוא עצמאי שסכום הכנסותיו עולה על תקרת ההכנסות המותרת לעוסק פטור. עוסק מורשה מחויב בדיווח חודשי, גביה ותשלום של מע"מ. יש בעלי מקצוע מסוימים שמחויבים ברישום עוסק מורשה, בלי קשר לגובה ההכנסות שלהם.

למשל : שמאי, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רואה חשבון, עורך דין, יועץ לארגון, יועץ מס, יועץ לניהול, מנהל חשבונות, אדריכל, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ מדעי, מהנדס, מתורגמן, עורך פטנטים, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא שיניים, מרפא שיניים, רופא וטרינר ועוד.


חברה בע"מ:

במקרה של חברה בע"מ מתקיימת הפרדה משפטית מלאה בין החברה לבין בעליה. דבר זה מספק הגנה לבעלי העסק, במקרים של קריסה כלכלית, למעט מקרים של עבירה על החוק, תהליך זה דורש לקבל אישור מרשם החברות.


מה ישפיע על ההחלטה כיצד לרשום את העסק שלך?

המאפיינים הרלוונטיים הם:

1. גובה ההכנסות.

2. רמת הסיכון בעסק. במקרה שכזה נעדיף להירשם כחברה בע"מ.

3. השאלה האם העסק עשוי ליהנות מהחזרים של מע"מ. במקרה שכזה נעדיף להיות עוסק מורשה.
Comments


bottom of page