top of page

איך לקיים שיחות חתך אפקטיביות עם העובדים?


שיחות חתך, בין אם מדובר בסקירות רבעוניות, חצי שנתיות, או שנתיות הן חלק חשוב בניהול כל עסק או ארגון.

הם מציעים הזדמנות רבת ערך למנהלים ולבעלי עסקים לשתף את העובדים שלהם בתחושותיהם, למדוד אותם, להעריך את ההתקדמות של חברי הצוות שלהם ולספק משוב אמין ומדוייק על הביצועים שלהם.

במאמר זה נדון כיצד לנהל שיחות חתך ואילו שאלות לשאול את אנשי הצוות.


שלב 1: הכנה לשיחת חתך.

הצעד הראשון בניהול שיחת חתך מוצלחת הוא להתכונן אליה. זה כרוך בקביעת סדר יום ברור לשיחה, התוויית התחומים המרכזיים שיידונו ואיסוף נתונים או מידע רלוונטיים.


חלק מהתחומים המרכזיים שיש לכסות בשיחת החתך כוללים:


יעדי ביצועים:

סקורו את היעדים שנקבעו לרבעון הקודם והערך עד כמה הם הושגו ע"י העובד.


משוב:

ספקו משוב על ביצועי העובד, תוך הדגשת תחומים חזקים וכן תחומים לשיפור.


פיתוח מקצועי:

יש לדון בכל ההזדמנויות לפיתוח מקצועי האפשריות עבור העובד ולעודד את העובד להגדיר מטרות לצמיחה והתפתחות שלהם.


שביעות רצון בעבודה:

הקדישו זמן לשאול את העובד עד כמה הוא מרוצה מתפקידו ומתפקידו בארגון.


תקשורת:

סקרו את איכות וערוצי התקשורת הקיימים עם העובד כעת ודונו בכל בעיה או חשש שעשויים להיות לעובד.


לאחר שכתבתם לעצמכם ותיארת את התחומים המרכזיים שיכוסו בשיחת החתך, חשוב לאסוף נתונים או מידע רלוונטיים. זה עשוי לכלול מדדי ביצועים, משוב מחברי צוות אחרים או מבעלי עניין וכל תיעוד או דוחות רלוונטיים.שלב 2: ביצוע שיחת החתך.

לאחר שהתכוננתם לשיחת החתך, הגיע הזמן לערוך אותה בפועל.

השאלות הבאות יכולות לשמש כמדריך שיעזור לבנות את השיחה:


1. מה היו המטרות שלך לרבעון הקודם ועד כמה אתה מרגיש שהשגת אותן?


2. מה היו האתגרים הגדולים ביותר שעמדו בפניך במהלך הרבעון/ החציון הקודם וכיצד התגברת עליהם?


3. מהם התחומים שבהם אתה מרגיש שהצטיינת בתפקיד שלך ומהם התחומים שבהם אתה מרגיש שאתה יכול להשתפר?


4. איזה משוב יש לך עבורי / עבור המנהל הישיר שלך או חברי צוות אחרים וכיצד נוכל לעבוד יחד בצורה יעילה יותר?


5. האם יש הזדמנויות להתפתחות מקצועית שאתה מעוניין להמשיך בהן וכיצד נוכל לתמוך בך בכך?


6. עד כמה אתה מרוצה מתפקידך ומתפקידך בארגון ומה אנו יכולים לעשות כדי לשפר זאת?


7. האם אתה חש שהתקשורת בינך וביני / המנהל הישיר שלך עובדים בצורה יעילה עבורך, האם נוכל לשפר אותה?


8. איך אני יכול לסייע לך להצליח יותר בעבודה?


כאשר אתם עוברים על כל אחת מהשאלות הללו, קחו את הזמן להקשיב באופן פעיל לתגובות העובד ולספק משוב בונה והדרכה. זכרו שמטרת השיחה היא לעזור לעובד לצמוח ולהתפתח בתפקידו ולהבטיח שהוא ירגיש נתמך ומוערך בתוך הארגון.שלב 3: המשך טיפול

לאחר השלמת שיחת החתך, חשוב לעקוב אחר כל הפעולות או ההתחייבויות שנעשו. זה עשוי לכלול הצבת יעדים לרבעון/ חציון הבא, הסדרת הזדמנויות לפיתוח מקצועי, או טיפול בבעיות תקשורת, או שביעות רצון בעבודה שהועלו.


חשוב גם לתזמן את שיחת החתך הבאה, כך שהעובד יידע מתי הוא יכול לצפות לקבל משוב ותמיכה בעתיד.מסקנה

ניהול שיחות חתך יכול להיות כלי רב ערך להערכת ביצועים, מתן משוב ותמיכה בפיתוח מקצועי. על-ידי ביצוע השלבים המתוארים במאמר זה, תוכלו לנהל ביעילות שיחות חתך ולהבטיח שחברי הצוות שלך ירגישו נתמכים ומוערכים בתוך הארגון.


זכרו לקחת את הזמן כדי להתכונן לשיחה, לבנות את השיחה בסביבה נעימה, ללא מגבלות של זמן דוחק ובאופן המאפשר לעובד לחוש בנוח בשיחה.Comments


bottom of page