top of page

ייעוץ עסקי לקבלנים: הבעיות (והפתרונות) הגדולים ביותר של קבלנים

 קבלני חשמל, שיפוצים, בנין, תשתיות וכד' מתמודדים עם אתגרים ייחודיים המגבילים את הצמיחה והפיתוח של העסק שלהם. במאמר זה אעסוק במספר בעיות מרכזיות אצל קבלנים ואציע פתרונות יעילים באמצעות ייעוץ עסקי לקבלנים.


1. קושי בגיוס והכשרת כוח אדם איכותי

אחד האתגרים המשמעותיים ביותר הוא גיוס כוח אדם איכותי והכשרתו. קבלנים רבים מתקשים למצוא עובדים מיומנים ולהדריך אותם בצורה יעילה, מה שפוגע ביכולת הביצוע ובאיכות העבודה. המלחמה האחרונה ( 7 באוקטובר), יצרה חוסר אדיר בידיים עבודות. קבלנים רבים לא יודעים כיצד לגייס עובדים, כיצד להכשיר אותם וכיצד לחנוך אותם. למעשה כל אדם 'עם דופק' מתקבל לעבודה.


בתהליך ייעוץ עסקי לקבלנים אנו מלמדים את בעל העסק, הקבלן, כיצד לגייס עובדים, כיצד לראיין אותם, כיצד ליצור סימולציות ועוד, מה שמעלה דרמטית את סיכויי ההצלחה בגיוס העובד. אנו מסייעים ביצירת תהליכים סדורים לגיוס כוח אדם מקצועי, כולל פרסום במקומות הנכונים ושימוש בכלים שונים למיון מועמדים. בנוסף, אנו נותנים דגש מיוחד על נושא ההכשרה וההדרכה של העובדים החדשים והוותיקים על מנת לוודא שהם משתלבים בצורה מיטבית בעסק ומספקים עבודה איכותית.

 

2. קושי בהיעדרות מעבודות הביצוע ומהשטח

קבלנים רבים משתפים אותי ואומרים 'שהם חייבים להיות באתר הבניה', אחרת 'הפרויקט יכשל'. הם לא סומכים על צוותי העבודה שלהם ולכן מתקשים להתפתח לשיווק ולקחת על עצמם פרויקטים נוספים, הם מתקשים בתהליכים שונים שהם בבחינת חובה כמו גבייה, התמקצעות ויצירת קשרי עבודה נוספים.


בתהליך היעוץ העסקי  אנו בונים עם הקבלן מערכות ניהול ובקרה אפקטיביות. אנו מוודאים שהעובדים פועלים בהתאם לסטנדרטים שהוגדרו להם, יוצרים דוחות ניהול ושליטה כמו יומן עבודה, ונהלי בקרה קבועים. תהליך זה יוצר הלכה למעשה מערך פיקוח ובקרה על הביצועים בשטח ומאפשר לקבלנים לפנות זמן לניהול העסק ולפיתוח תחומים נוספים.


3. התנהלות פיננסית לקויה

ניהול הכספים של כל עסק הוא מורכב, על אחת כמה וכמה של קבלנים. התהליך הדורש ירידה למפרט מורכב, ניתוח תקופת העבודה, בעיות גביה ותזרים ולעיתים עבודה על מספר פרוייקטים במקביל מוביל לעיתים קרובות לבעיות תזרים מזומנים ופוגע ביציבות הכלכלית של העסק.

כל תהליך יעוץ עסקי לקבלנים מתחיל בהתעמקות בדוחות הכספיים של הקבלן.  אנו בונים עם הקבלן מערך פיננסי מסודר, הכולל ניהול תקציב, תמחור פרויקטים בצורה מדויקת לכל פרויקט ויצירת נהלי גביה על מנת שהגביה תתבצע בזמן. אנו מלמדים את הקבלנים להשתמש בכלים פיננסיים מתקדמים, על מנת להבטיח יציבות כלכלית וצמיחה מתמדת של העסק.

 

שלושת הבעיות הגדולות שעומדות בפני קבלנים – קושי בגיוס והכשרת כוח אדם איכותי, קושי בהיעדרות מעבודות הביצוע ומהשטח והתנהלות פיננסית לקויה – ניתנות לפתרון בעזרת ייעוץ עסקי מקצועי. בתהליך הליווי אנו מסייעים בפיתוח מערכות ניהול יעילות, תהליכי עבודה מסודרים וניהול פיננסי מדויק, כל זאת במטרה להבטיח צמיחה ושגשוג של העסק.

אם אתם קבלנים ומזדהים עם האתגרים הללו, פנו אלינו לייעוץ עסקי לקבלנים ונשמח לעזור לכם להתגבר על המכשולים ולהוביל את העסק שלכם להצלחה.קבלנים

Comments


bottom of page