top of page

המפתח להצלחה: השליטה של ​​בעל העסק בנקודת האיזון של החברה

לפני מספר שנים קבלתי שיחת טלפון מבחור שפנה אליי על מנת שאכין לו תוכנית עסקית להקמת בריכת שחייה לכדור מים.

"שכנעו אותי להשקיע 5,000,000 ₪ ואני רוצה לוודא שאני לא עושה טעות".

לאחר איסוף הנתונים והבנת ההוצאות הקבועות הנגזרות מבניית בריכת שחייה ותפעולה עבור כדור מים, ולאחר שבחנתי את פוטנציאל ההכנסות חזרתי אליו ואמרתי לו שאני לא מוצא שום מודל עסקי שיאפשר לעסק כזה להרוויח מבלי לקבל תמיכה חיצונית קבועה.


עלות ההפעלה הקבועה מייצרת נקודת איזון כה גבוהה, שגם כשאני שם במשוואה הכנסות אופטימליות איני רואה אפשרות אמיתית להרוויח כסף.

בעולם העסקים העכשווי, שבו הצלחה נמדדת ברווחיות ובצמיחה, למושג נקודת איזון יש משמעות עצומה. כיועץ עסקי, ראיתי ממקור ראשון את הנזק הנגרם לבעלי עסקים ביכולת לקבל החלטות כאשר אין להם את הידע ו / או השליטה על נקודת האיזון ומצד שני את כוח השינוי שיכולה להיות לשליטה של ​​בעל עסק על נקודת האיזון של החברה שלו על קבלת ההחלטות וההתנהגות הכוללת שלו.

במאמר הזה אדגיש את חשיבות ההבנה והניהול של נקודת האיזון וכיצד היא משפיעה על ההתנהגות והבחירות האסטרטגיות של בעלי עסקים.


הבנת נקודת האיזון:

נקודת האיזון היא השלב שבו סך ההכנסות (אשר אינן כוללות מע"מ) של חברה שווה לכל העלויות שלה, מה שלא מביא לרווח ולא להפסד. היא מייצגת את רמת המכירות המינימלית הנדרשת לעסק כדי לכסות את כל ההוצאות הקבועות שלו. מעבר לנקודה זו, כל מכירה תורמת באופן משמעותי הרבה יותר לרווחיות החברה. נקודת האיזון משמשת כמדד חיוני להערכת החוסן הפיננסי והקיימות של עסק ושל סיכויי ההצלחה שלו בתחרות השוק.


איך מחשבים נקודת איזון:

נקודת האיזון מסתמכת על נוסחה פשוטה:

נקודת איזון = עלויות קבועות / רווח הגולמי (מחיר מכירה ליחידה - עלות משתנה ליחידה).

ניתן דוגמא:

נאמר שהוצאות קבועות של עסק מסוים עומדות על 65,000 ₪ בחודש.

נאמר שהרווח הגולמי של העסק עומד על 50%.

לפיכך הנוסחה למציאת נקודת האיזון תהיה –

65,000 (הוצאות קבועות)/ 0.5 (הרווח הגולמי)= 130,000 ₪.


המשמעות בדוגמא שלפנינו היא שעל מנת להגיע לנקודת האיזון סך המכירות המינימלי של

העסק צריך לעמוד על 130,000 ₪ .

לאחר מכן כל שקל נוסף שייכנס לעסק יעניק לבעליו רווחיות של 50 אגורות.

אז מדוע כל כך חשוב לבעל עסק לשלוט בנתונים של נקודת האיזון של העסק שלו?


קבלת החלטות:

בעלי עסקים שמבינים את המשמעות של נקודת האיזון זוכים לבהירות חדשה בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם. על ידי הבנת נפח המכירות המינימלי הנדרש לכיסוי עלויות, בעלי עסקים יכולים להגדיר יעדי מכירות ריאליים, ליצור אסטרטגיות תמחור יעילות ולהקצות משאבים ביעילות.


אסטרטגיות תמחור:

נקודת האיזון מאפשרת לבעלי עסקים לדייק את התמחור שלהם. הם יכולים לקבוע אם מבנה התמחור הנוכחי שלהם מייצר מספיק הכנסה כדי לכסות את העלויות הקבועות ולהניב רווח אמיתי. באמצעות ידע זה, בעלים יכולים לקבל החלטות מושכלות לגבי התאמת מחירים כדי למקסם את הרווחיות.


בקרת עלויות:

הבנה של נקודת האיזון מאלצת את בעלי העסקים לבחון באופן ביקורתי את המודל העסקי ומבנה העלויות שלהם. תקציב של ארגון או מודל עסקי תחום בדר"כ באמצעות גבולות אותן מגדיר בעל העסק. (למשל ברשת אופנה אם הרווח הגולמי יעמוד על מתחת ל 50% הדבר יקשה מאד על העסק להרוויח כסף), בהינתן ובעל העסק מודע לנקודת האיזון שלו, בהכרח, הוא יהיה הרבה יותר עירני בנוגע לעלויות הקבועות והמשתנות וכך הוא יכול לנקוט צעדים להפחתת עלויות על ידי ייעול ההוצאות, ובכך להגדיל את סיכויי הרווחיות.


הקצאת משאבים:

הכרת נקודת האיזון עוזרת לבעלים להקצות משאבים בחוכמה, תוך התמקדות במוצרים ושירותים בהם הרווחיות הגולמית גבוהה יותר.


הערכת סיכונים:

נקודת האיזון מספקת לבעלי העסק כלי משמעותי להערכת סיכונים. ככל שנקודת האיזון גבוהה יותר, כך הדבר יגביר את שיקול הדעת של בעל העסק בבואו להקים את העסק.


לסיכום, השליטה של ​​בעל העסק בנקודת האיזון של החברה היא מכרעת בעיצוב התנהגותו וקבלת ההחלטות. הבנת המדד הפיננסי הקריטי הזה מאפשרת לבעלים להגדיר יעדים ריאליים, לקבל החלטות מושכלות ולהקצות משאבים אסטרטגית. על ידי ניהול אקטיבי של נקודת האיזון, בעלי עסקים יכולים לטפח רווחיות, קיימות והצלחה ארוכת טווח עבור הארגונים שלהם. אימוץ הידע הזה הוא צעד חיוני לקראת הפיכתו למנהיג עסקי מצליח ועמיד.


נקודת איזון של חברה

Comments


bottom of page